top of page

OESBEKISTAN 

KRUISPUNT OP EEUWENOUDE KARAVAANROUTES 

 

9 dagen van 27 september tot 05 oktober 2022

GEGARANDEERD VERTREK

met Franstalige lokale gidsen  

Land van verdwenen koninkrijken en culturen zoals de Bactriaanse, de Sogdiaanse, de Parthische en die van Khorezm en van de volkeren die bijdroegen tot de vorming van de Oezbeekse cultuur : Kuchanen, Tokharen, Arabieren, Perzen, Turken, Mongolen.

Kruispunt van karavaanroutes waaronder de beroemde Zijderoute, die Xian, de Sera (= zijde in het Latijn)-metropolis, met de Middellandse Zee verbindt. Van de 6de tot de 14de eeuw werden zijde, specerijen, luxegoederen, porselein, zeep, buskruit, wetenschap en godsdienst overgedragen door handelaars, missionarissen en geleerden langsheen deze route die op een vreedzame wijze volkeren en landen met elkaar verbond.  Op deze routes liggen legendarische steden uit een rijk verleden : de huidige hoofdstad Tasjkent, het openluchtmuseum Khiva, het sprookjesachtige Buchara en de koninklijke stad Samarkand met mausolea, madrassa’s, moskeeën, citadellen en oosterse bazaars. 

Dag 1 : BRUSSEL - ISTANBOEL - TASJKENT

Samenkomst in de voormiddag in de luchthaven van Zaventem.  Check-in en vertrek met een Turkish Airlines-lijnvlucht naar Tasjkent, via Istanboel.  Tasjkent is de hoofdstad van Oezbekistan, één van de zes moslimrepublieken van de oude USSR en onafhankelijk sinds 31 augustus 1991.

Dag 2 : TASJKENT

Aankomst in TASJKENT na middernacht. Na de grensformaliteiten, onthaal en transfer naar hotel Shodlik Palace 4*, waar we enkele uren kunnen rusten en ontbijten.  Middagmaal in de stad.  In de namiddag panoramisch bezoek van de stad, metropool van Centraal-Azië en een van de oudste steden, waarvan we het 2000 jaar oude verleden zullen doorlopen. Die geschiedenis is kleurrijk en aangrijpend, wat tot uitdrukking komt tijdens ons bezoek aan de nieuwe en de oude stad.  De nieuwe stad is de vrucht van de solidariteit met de oude staten van de USSR na de aardbeving in 1966: iedere republiek nam de heropbouw van een stadswijk op zich. De Oezbeekse stijl ontdekken we in de moderne gebouwen zoals het Raadhuis van de Ministers, het theater Khamza, de televisietoren,... maar nog meer in het urbanisme: een derde van de stad wordt ingenomen door tuinen en parken en tal van fonteinen.  Doorheen de oude stad keren we terug in de tijd. In de 18e eeuw telde Tasjkent 18 karavanserais en ongeveer 5000 winkeltjes: het fungeerde immers de voorbije eeuwen als centrum van handel en nijverheid, op het kruispunt van karavaanroutes.

De animistische en sjamanistische Oezbeken worden fervente moslims en nemen een merkwaardige plaats in binnen de islamitische wereld en cultuur. De monumenten van de oude stad zijn evenveel getuigen van dit grootse verleden: de madrassa Barak-Khana, het mausoleum van Kaffab Chachi, opgericht in de 16de eeuw ter ere van een in 976 overleden theoloog, en de madrassa Koukeldach, eveneens uit de 16de eeuw, van waaraf men de overspelige echtgenotes wierp.

De turkooizen koepels van de gigantische hammam (Turks bad) getuigen van de levendige traditie van deze oude oosterse instelling. In de Bazaar van Isk-juva vindt men alles en u kan er vaststellen dat het marchanderen een geliefd tijdverdrijf is van de Oezbeken. Even karakteristiek zijn de discussies in de talrijke “tchaïkhana”, de theehuizen. 

Overnachting in hotel Shodlik Palace 4* of gelijkwaardig (Tasjkent).

Dag 3 : TASJKENT - URGENCH - KHIVA

’s Morgens, vlucht naar URGENCH, de moderne hoofdplaats van de streek van Khorezm. Hier komen we aan na anderhalf uur vliegen, over een afstand van 720 km tussen Tasjkent en Urgench. Onthaal

en transfer naar KHIVA.  Rest van de dag besteed aan het bezoek van KHIVA, een stad ouder dan duizend jaar, gelegen op 32 km van Urgench op een oude karavaanroute. Ze behoorde tot het koninkrijk Khorezm, zelf van Iraanse oorsprong, welvarend dankzij de verbetering van de

irrigatietechnieken, van uitzonderlijk belang binnen deze woestijn van Karakum. De stad deelde het lot van dit koninkrijk dat beurtelings werd overrompeld door de Arabieren in 712, door de Mongolen in 1221, door Timoer Lenk op het einde van de 14de eeuw en door de Oezbeken in 1512. Khiva herleefde eindelijk als hoofdstad van een onafhankelijk kanaat in het begin van de 17de eeuw. Na onophoudelijke oorlogen kon de sjah van Perzië, Nadir Sjah, Khiva in 1740 opnieuw annexeren. Pas in het begin van de 19de eeuw, in 1804, schonk de dynastie van de Koungraten de onafhankelijkheid en luister terug aan het kanaat.  Middagmaal in een lokaal restaurant.

Vandaag kunnen we de binnen- en buitenstad bewonderen, elk met hun eigen ommuring: de Dihan Kala, of de buitenstad, waar de huidige bevolking leeft, en de Ichan-Kala, de binnenstad, een waar openluchtmuseum!

Bezoek ondermeer aan de onvoltooide Kalta Minar minaret, die bestemd was om de hoogste minaret van het moslim Oosten te worden. Vervolgens het mausoleum van de dichter Pahlavan Mahmoud, de Djuma moskee (Vrijdagmoskee), madrassa’s (mohammedaanse hogescholen) zoals deze van Allakouli Khan en deze van Islam Khodja met z’n 45 m hoge minaret, vestingen zoals de Kounia Ark (de oude burcht), en tenslotte paleizen zoals dat van Tach Khaouili, “domein van steen”, een synthese van de architectuur van de stedelijke huizen en van de plattelandsgebouwen, ontworpen voor de verdediging, karavanserais en markten.

Deze oosterse droomwereld van majolica’s, marmer, fresco’s, stenen en houtsnijwerk, weerspiegelt het vakmanschap van de ambachtslui. Het koperwerk van Khiva is vermaard. Avondmaal in een vroegere madrassa.  Overnachting in hotel Orient Star 3* of gelijkwaardig (Khiva).

Dag 4 : KHIVA - BUCHARA

Vertrek naar Buchara, gelegen op 550 km van Urgench.  We nemen de lokale trein naar Buchara.  De oase van Khorezm achter ons latend, volgen we gedeeltelijk de loop van de Amou Darya door de immense zandvlakte van de Kizil Kum (Rood Zand) om uiteindelijk de uitgestrekte katoenvelden te bereiken, die op de woestijn werden gewonnen dankzij de irrigatie. Dit levert mooie, vruchtbare landschappen en beelden op maar voor het Aral-meer dreigt dit een regelrechte ecologische ramp te worden.  Picknick middagmaal aan boord.  Na een vijftal uur bereiken we BUCHARA, oude karavaanetappe, en één van de parels langs de Zijderoute.  Verblijf in het hotel Liyabi House 3* of gelijkwaardig (Buchara).

 

Dag 5 : BUCHARA

Ofschoon het ontstaan van de stad nog verder in de tijd teruggaat - daar deze verbonden is aan het lot van het Sogdiaanse koninkrijk, veroverd door Alexander de Grote - komt de huidige naam voort van een klooster (vikhara in het Sanskriet) op de Zijderoute in de 7de eeuw. De stad zal op de beslissende historische momenten steeds fungeren als een religieuze haard en toevluchtsoord voor de vervolgden.  Na haar inname door de Arabieren in 709 wordt Buchara in 892 een belangrijk kalifaat onder de Samaniden. We bewonderen hier het mausoleum van Ismaïl Samani, dat ondanks zijn bescheiden afmetingen een monumentaal karakter heeft dankzij een streng systeem in de verhoudingen. De technische virtuositeit van het mozaïekwerk met de gevelstenen is uniek in de wereld.

Toen de islam in de 10de eeuw zijn opmars kende, droeg Buchara hiertoe bij via beroemde telgen zoals Abou Ali Ibn Sina, bij ons beter bekend als Avicenna, de Aristoteles van de Middeleeuwen, dichter, geleerde en dokter, auteur van de “Canon”, gedurende eeuwen het basiswerk voor studenten geneeskunde. Roudaki en Dakiki, twee dichters, laten in hun werk de Perzische taal, lang onderdrukt door de Arabieren, schitteren.

We wandelen naar het Registan-plein, gedomineerd door de Ark, versterkte residentie van de emirs tot 1920.

De Kalian minaret (Grote Minaret) beheerst met haar 47 m het Poï-Kalian-complex (Voet van de Grote) en is via een kleine brug verbonden met de Kalian Moskee (Grote Moskee). Deze minaret diende niet enkel om de gelovigen tot het gebed op te roepen, maar was tevens een baken voor de karavanen die door de woestijn trokken. Aan de andere kant van het plein bevindt zich de Mir-i-Arab madrassa, een mooi voorbeeld van de bouwstijl onder de Cheibaniden (16e eeuw).

De Ulugbek-madrassa uit de 15de eeuw is de oudste theologische hogeschool van Centraal-Azië. Op dezelfde as werd de Khan Abdalaziz madrassa met haar mooie majolica’s opgetrokken in opdracht van een vorst die interesse toonde voor de mystieke poëzie. Boukhara, traditioneel een religieus en intellectueel centrum, gaf overigens in de 14de eeuw de richting van het Nakshandisme aan de islam, een vorm van soefisme.

Bezoek aan de eigenaardige Tchor Minar, met -zoals de naam aangeeft- “vier minaretten”, vroeger een toegangspoort tot een madrassa.

In 1620 werd hier een u-vormig complex gebouwd, dat de inspiratie vormde voor het Registan in Samarkand.

In de bazaar vindt men borduurwerk, pelsen, het beroemde Kara Kul (Astrakan)... Niet ver hiervandaan, het standbeeld van Nasreddine Afandi, het zinnebeeld van het Oesbeekse gezond verstand en held van talrijke anekdotes.

We bezichtigen het architecturale geheel van het Graf van Bakhauddin Naqshband dat dateert uit de 15e en 16e eeuw. Het is een bedevaartsoord, niet enkel voor de Centraal-Aziatische moslims, maar ook voor die uit de Kaukasus.

Middag- en avondmalen in lokale restaurants in de stad. Overnachting in hotel Liyabi House 3* of gelijkwaardig (Boukhara).

Dag 6 : BUCHARA - Shakhrissabz - SAMARKAND

Vertrek langsheen de Kizil Kum-woestijn en vervolgens de vallei van Zeravchan. Bezoek aan SHAKHRISSABZ, 60 km ten zuiden van Samarkand, de “groene stad”, het oude Kech, waar Tamerlan in 1336 het levenslicht zag.

Hij liet er tussen 1374 en 1396 het Ak-Saraï optrekken, het immense  “witte paleis”, heden ten dage nog het meest indrukwekkende gebouw van de wereldlijke bouwkunst uit het middeleeuwse Centraal-Azië. Uit de tijd der Timouriden dateren ook de Roh-Gumbaz moskee (“de blauwe koepel”) en het mausoleumcomplex Gumbaz-i-Zaïdin.

We kuieren wat door de bazaar en bewonderen in de omliggende winkeltjes het kunstige borduurwerk, de keramiek en de tapijten.

Verder naar SAMARKAND, waar avondmaal en overnachting in het hotel Orient Star 3* of gelijkwaardig (Samarkand).

 

Dag 7 : SAMARKAND

Eerste kennismaking met SAMARKAND, “de parel van de islam”, “het Rome van het Oosten”, dat gedurende 25 eeuwen schitterde en als Sogdiaans koninkrijk gedurende meer dan drie jaar weerstand bood aan de aanvallen van Alexander de Grote. Onder de Seleuciden was Samarkand door de handelaars alom vertegenwoordigd op de Zijderoute, van Byzantium tot in China.

Na de wreedaardige aanval door de Arabieren in 712 herwint de stad haar volle glorie onder de Samaniden (9e- 10e eeuw), om opnieuw in rook op te gaan onder de aanvallen van Genghis Khan in 1220. Eens temeer zou de stad herrijzen op de asse van zijn voorstad. De stad waarmee we vandaag kennis maken, is vooral de stad van Timoer Lenk (de “kreupele van ijzer”), die er de hoofdstad van de wereld van wilde maken, en de stad van zijn kleinzoon Oulougbek, die haar promoveerde tot zetel der wetenschappen.  Het meest bekende monument is de Gour-Emir (“Graf van de Emir”), dat Timoer Lenk had voorbestemd als mausoleum voor zijn geliefde kleinzoon Moukhammed-Sultan. Toen Timoer Lenk,  “de gesel Gods”, de man van de 100.000 schedels in Bagdad, in 1405 stierf, werd zijn lichaam opgebaard in een graf van donkergroen nefriet. Het evenwicht tussen kracht en verfijning wordt nog geaccentueerd door de twee mausolea die de Gour-Emir aan beide zijden flankeren.

Middagmaal in de stad.

Maar het is het Registan (“plaats van zand”), dat vooral bijdroeg tot de roem van Samarkand! Bij de schitterende madrassa van Ulugbek (1417-1420), de grootste universiteit van Centraal-Azië, waar Oulougbek zelf wiskunde onderwees, werd de madrassa van Chir-Dor (1619-1639) en deze van Tilla-Kari (1646-1660) gevoegd, waarbij telkens op een vakkundige manier de eenheid van de plaats werd gerespecteerd zonder hierbij slaafs het bestaande model te kopiëren.

Bezoek aan het observatorium van Ulugbek en de ruïnes van de Bibi-Khanym moskee, waarmede Tamerlan alle door hem geziene monumenten wou overschaduwen.  Avondmaal in een traditioneel restaurant.  Overnachting in het hotel Orient Star 3* of gelijkwaardig (Samarkand).

 

Dag 8 : SAMARKAND   

‘s Morgens, verder bezoek aan de stad. Daarna bezoeken we het Afrosiab Museum, gewijd aan de geschiedenis van de stad.  Het oude Afrosiab, dat door de Mongolen in de 13e eeuw werd vernield bevond zich onder het huidige centrum van de stad.  In het museum worden een aantal zeldzame voorwerpen uit de opgravingen tentoongesteld, daterend vanaf de verovering van de stad door Alexander de Grote.  Hier komt het legendarische Maracanda opnieuw tot leven.

Laat middagmaal.  In de namiddag vrije tijd om individueel van deze sprookjesstad te genieten.  Avondmaal en overnachting in het hotel Orient Star 3* of gelijkwaardig (Samarkand).

Dag 9 : SAMARKAND – ISTANBOEL – BRUSSEL

Vroege ochtendvlucht naar Istanbul. Aansluitende vlucht naar Brussel.  Einde van een mooie reis!

 

Het programma kan aangepast worden als de plaatselijke omstandigheden dit vereisen.

 

PRIJS PER PERSOON IN DUBBEL : 1750 €

TOESLAG SINGLE : 140 €

 

INBEGREPEN IN DE PRIJS

- de Turkish Airlines-lijnvluchten : Brussel - Istanboel - Tashkent / Samarkand - Istanboel – Brussel, in economy , L/O klasse.  Eenmaal uitgeschreven (na boeking), niet meer terugbetaalbaar.

- de binnenlandse vlucht Tashkent - Urgench

- de huidige brandstoftoeslagen en luchthaventaksen in Brussel en Istanbul : 275 EUR

- vol pension van het middagmaal dag 2 tot en met het avondmaal dag 8

- 8 overnachtingen vermelde of gelijkwaardige hotels

- alle kamers met bad of douche en wc 

- alle transfers en transport ter plaatse met een autocar en lokale treinen

- alle entrees en bezoeken zoals vermeld in het programma

- Franstalige lokale gidsen, vanaf 8 personen Franstalige escort gids

- de premie voor een Garantiefonds

- de B.T.W. volgens de huidige aanslagvoeten

 

TE VOORZIENE KOSTEN

- dranken, persoonlijke uitgaven, verzekeringen

- eventuele taksen voor foto’s en video’s

- de fooien

 

AAN TE RADEN

- Wij raden u aan om een annulering en reisbijstandsverzekering af te sluiten voor uw pakketreizen.

 

FORMALITEITEN

Een internationale reispas geldig tot minstens 90 dagen na uw terugreis.

Een visum is voor Belgische onderdanen niet meer nodig.

www.diplomatie.belgium.be

 

REISPAS

Voor het bekomen van een nieuwe reispas moet u rekenen op een periode van 4 weken. Doe tijdig uw aanvraag.

 

Deze prijzen werden berekend op basis van de luchtvaarttarieven (zie begrepen in de prijs) en taksen en voor de prestaties in het land van bestemming, uitgezonderd eventuele lokale toeristische taksen, van januari 2022  voor een afreis op 27 september 2022 voor een gegarandeerde afreis met een minimum van 2 deelnemers.
De eventuele opzegging van de overeenkomst wegens het niet behalen van de minimum aantal benodigde deelnemers voor groepsreizen is uiterlijk 20 dagen voor afreis.
- Deze reis is niet geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit.
- Bij de reisbevestiging en uitgifte van het ticket wordt een voorschot van 1000 €  van de prijs van de pakketreis aangerekend.  De saldofactuur wordt in regel ten laatste 30 dagen voor afreis toegestuurd.
- De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding zoals gestipuleerd in de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van Abtours.

- Alle bezoeken vermeld in het programma worden uitgevoerd, maar niet altijd in dezelfde volgorde.
- Voor de overige voorwaarden verwijzen we naar de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van Abtours.


Gezondheid (uitgezonderd Covid) :
Geen inentingen verplicht

 

Coronamaatregelen :

We houden u op de hoogte van eventuele coronamaatregelen in de laatste inlichtingen die u een maand voor het vertrek ontvangt.

WEGENS OPERATIONELE REDENEN GELINKT, ONDER ANDERE,  AAN DE HUIDIGE SANITAIRE TOESTAND, KAN HET PROGRAMME TER PLAATSE OP HET LAATSTE MOMENT NOG VERANDERINGEN ONDERGAAN.  IN DAT GEVAL REKENEN WE OP UW BEGRIP.

 

Reis uitgevoerd in samenwerking met AB TOURS, Grétrystraat 7, 1000 Brussel, licentie A1580

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

REIS OESBEKISTAN

9 DAGEN VAN 27 SEPTEMBER TOT EN MET 5 OKTOBER  2022

In samenwerking met Abtours, licentie A1580

 

 

NAAM *                      :

 

 

 

VOORNAAM *           :

 

 

 

GEBOORTEDATUM    :

 

 

ADRES                         :

 

 

 

N° GSM                       :

 

MAILADRES                :

 

DUBBELE KAMER       /          TWIN KAMER             /          SINGLE KAMER

 

BIJZONDERE OPMERKINGEN :

 

 

NAAM VAN UW REIS-EN ANNULERINGSVERZEKERING :

 

 

Ik heb kennisgenomen van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van ABtours

HANDTEKENING en DATUM :

* zoals vermeld op de geldige identiteitskaart of reispas

Reis uitgevoerd in samenwerking met AB TOURS, Grétrystraat 7, 1000 Brussel, licentie A1580

bottom of page