top of page

EGYPTE 

LUXOR, het ANTIEKE THEBE

Een aangename winterse ontdekking van de hoofdstad van het Oud-Egyptische Nieuwe Rijk

In kleine groep (max 14 personen)

van 20 tot 27 november 2022, 8 dagen  VOLZET 

BIJKOMENDE AFREIS, GEGARANDEERD 

27 NOV - 04 DEC 2022, nog enkele plaatsen vrij

(logies enkel in hotel Pavillon Winter Palace) 

De Oude Egyptenaren noemden haar “Nout” (de Stad) en haar grootsheid was spreekwoordelijk in de Oudheid.  Volgens Homerus overtrof enkel het aantal zandkorrels in de woestijn het aantal schatten dat “Thebe met de 100 poorten” binnen haar muren verborg.  De godentriade van Amon, Mout en Khonsou beschermde dit politieke en religieuze centrum. 

Reeds rond 1700 voor onze jaartelling waren de prinsen van Thebe sterk genoeg om de vreemde Hyksos-heersers uit het Noorden te weerstaan en rond 1580 kon farao Ahmosis hen uit Egypte verdrijven.  Het begin van de grootste bloeitijd uit de Egyptische geschiedenis die zijn einde zal vinden 500 jaar later.  Roemrijke dynastieën volgen elkaar op en de namen van hun grootste farao’s klinken tot op vandaag als een klok : Hatsjepsoet, Tutmosis III, Amenhotep III, Echnaton en Nefertite, Toetanchamon, Seti I, Ramses II en Nefertari, Ramses III. 

Vanuit het even legendarische als aangename Old Winter Palace Hotel / Pavillon Winter Palace 4*+ in Luxor zijn de mooiste en indrukwekkendste overblijfselen uit die tijd op een comfortabele manier te bezoeken (we vertrekken altijd rond 09u00 en komen terug in het hotel rond 16u30).  We bezoeken de sites op ons eigen ritme en zeer gedetailleerd.  De deelnemers die in het Pavillon Winter Palace, gelegen in de tuin van het hotel, logeren, hebben natuurlijk ook toegang tot alle faciliteiten van het Old Winter Palace Hotel.

​Dag 1 : Brussel – Luxor :

Vertrek vanuit de luchthaven Zaventem richting Egypte, eindbestemming Luxor.

Aankomst en transfer naar het hotel Winter Palace Luxor .  Overnachting.

www.all.accor.com/hotel/1661/index.nl.shtml - www.all.accor.com/hotel/1662/index.nl.shtml

Dag 2 : Luxor : tempel van Luxor (O/A)

Uitgebreid en laat buffet-ontbijt.

Eerste kennismaking met de stad, gelegen aan de Nijl.  We maken er een aangename wandeling langs de nieuw aangelegde Corniche.  Op de oostelijke Nijloever ligt de moderne stad en de tempel van Luxor, op de westelijke oever zien we de heuvels en bergen die in het Oude Egypte het Rijk van de doden vormden.  

Vrij middagmaal in een restaurant langs de Nijl.

In de namiddag, uitgebreid bezoek aan de tempel van Luxor, “de zuidelijke harem van Amon”.  Het 250 meter lange complex werd door verschillende farao’s systematisch uitgebreid maar diende enkel voor een jaarlijkse processie ter ere van Amon ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar.   Wat haar relatief kleine omvang verklaart.  Een opeenvolging van obelisken, pylonen, kolossale beelden, binnenkoeren, colonnades en heiligdommen brengt de bezoeker tot aan het heilige der heiligen waar het beeld van de godheid stond.

Een ongeveer 3 km lange laan, afgeboord met sfinxen met ramskoppen, verbond deze tempel met het reusachtige complex van Karnak.

Te voet terug naar het hotel.  Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 3 : Luxor : Tempel van Karnak (O/A)

Uitgebreid buffet-ontbijt.

Per paardenkoets naar de tempel van Karnak. Het domein bestaat uit drie grote tempelcomplexen : die van Montou, de Grote Tempel van Amon en de tempel van Mout.  Het bezoek begint aan de loskade waar het kanaal dat de tempel met de Nijl verbindt, eindigt.  Van hieruit hebben we een prachtig overzicht over de oost-west as tot aan de poort van Nectanebo.  Deze Amontempel was het belangrijkste Egyptische heiligdom en vanaf het Nieuwe Rijk tot en met de Romeinse tijd hebben de farao’s er aan gewerkt en uitgebreid. We hebben ogen tekort om alle fantastische verwezenlijkingen te bewonderen : 5 pylonen, het grote binnenhof met Taharqa’s kiosk, de tempel van Ramses III, de kolossen van Ramses II en III, de ongelofelijke zaal met 134 gigantische zuilen met papyruskapitelen, de obelisken van Hatsjepsoet, de heiligdommen voor de ceremoniële vaartuigen van de Thebaanse triade, de Annalenmuur van Tutmosis III, de zalen van Hatsjepsoet, de mooi gedecoreerde zuilenzaal van Tutmosis III, het heilig waterbassin met een granieten reuzenmestkever, …

Via de “propyleeën” bereiken we de tempel van Khonsou, met een mooie Ptolemeïsche portiek en de tempel van Opet (de goddelijke moeder) afgewerkt door farao/keizer Augustus.  Op het einde van de sfinxenavenue zien we het tempelcomplex van de godin Mout liggen.

Vrij middagmaal ter plaatse.

Per paardenkoets terug naar het hotel.  Avondmaal in een lokaal restaurant en overnachting.

 

Dag 4 : Luxor, Westelijke oever : Tempel van Hatsjepsoet, Vallei der Koningen, Kolossen van Memnon (O/A)

Uitgebreid buffet-ontbijt.

We varen de Nijl per ferry over naar de westelijke oever waar ons voertuig ons opwacht. De dagen voordien zagen we reeds aan de overkant van de Nijl de rotsen en bergen waarvan één een vage piramidale vorm heeft.  In de antieke tijd scheidde de Nijl de wereld van de levenden van die van de doden.  De enige bewoners van deze oever waren de ambachtslui, die in het binnenste van deze bergen, de graven van de farao’s, koninklijke familie, edelen, priesters en hooggeplaatsten uitgroeven en decoreerden.  Aan de voet van de bergen bouwden de farao’s hun graftempels, hun “kastelen van miljoenen jaren” waar de priesters de half-goddelijke heersers met ingewikkelde cultussen vereerden. 

Te Deir el Bahari bezoeken we uitgebreid één van best bewaarde funeraire tempels, gebouwd door koningin Hatsjepsoet, ter nagedachtenis van haarzelf  en haar vader Tutmosis I.  Deze aan de godin Hathor opgedragen tempel is door zijn ligging, zijn perfecte proporties, zijn uitzonderlijke plattegrond en de kwaliteit van zijn materialen en decoraties zonder enige twijfel een van de mooiste monumenten die ons uit de Egyptische Oudheid is toegekomen.

Verder naar de Vallei der Koningen, waar, tot nog toe, 64 tombes zijn ontdekt en waar bijna alle farao’s van het Nieuwe Rijk (van Tutmosis I tot en met Ramses X) werden begraven.   De tombes variëren van eenvoudige tombes met één gang tot zeer uitgebreide met tot 120 aparte kamers.  Het ingangsticket geeft toegang tot drie koningsgraven (uitgezonderd die van Toetanchamon, Seti I en Ramses III).  Ter plaatse wordt beslist, in functie van de toegankelijkheid, welke zullen worden bezocht.  Aparte ingang voor Toetanchamon, Seti I en Ramses III, facultatief, kan ter plaatse worden gekocht (vanaf +/- 50 € per tombe). 

We keren terug naar Luxor maar houden eerst nog halt aan de bekende kolossen van Memnon, twee kolossale beelden die de ingang van de graftempel van Amenhotep III sierden. 

Met het voertuig en ferry terug naar het hotel. Avondmaal in een lokaal restaurant en overnachting.

 

Dag 5 : Luxor : Tempel van Denderah (O/A)

Uitgebreid buffet-ontbijt.

Vandaag verlaten we Luxor voor een uitstap richting noorden, naar de Ptolemeïsche Tempel van Denderah.  Tijdens ons traject van een 70 kilometer doorkruisen we het landelijke Egypte.

Aankomst en begin van het bezoek van het tempeldomein.  Onze aandacht wordt onmiddellijk getrokken door de monumentale tempel van Hathor waarvan de oudste delen dateren uit het einde van de Ptolemeïsche dynastie (+/- 100 voor onze tijdrekening) en de latere uit het begin van het Romeinse keizerrijk (+/- 50 na onze tijdrekening).   Is de architectuur wat verschillend met die van de tempels uit het Nieuwe Rijk, dan herkennen we toch de klassieke stijl en bouwwijzen van de Egyptische tempelarchitectuur.  De gigantische zuilen met Hathorkapitelen geven ons toegang tot de prachtig met fresco’s en bas-reliëfs gedecoreerde zuilenzaal gebouwd onder keizer Tiberius.  De basreliëfs in de Offerandezaal en de zalen en kapellen die het heilige der heiligen omringen, zijn van de mooiste en best bewaarde uit de Egyptische Oudheid. Uitzonderlijk zijn ook de bas-reliëfs in de crypte en die in de gangen die leiden naar het terras op het dak.  De buitenmuren van de tempel zijn gedecoreerd met bas-reliëfs van o.a. koningin Cleopatra VII, haar vader en haar zoon Césarion.

In het tempelcomplex bevinden zich ook nog de ruïnes van een Koptische Kerk en twee zeer goed bewaarde Mammisi-tempels, die de goddelijke geboorte van de farao uitbeelden (respectievelijk van farao Nectanebo en keizer Augustus).

Met het voertuig terug naar het hotel te Luxor.  Avondmaal in een lokaal restaurant en overnachting.

 

Dag 6 : Luxor, Westelijke oever : Tempel Medinet Habou, Dorp en Necropool Deir-el-Medineh, Vallei der Koninginnen (O/A)

Uitgebreid buffet-ontbijt.

Per ferry naar de westelijke oever en verder met ons voertuig naar de tempel en ruïnes van Medinet Habou bezoeken, het grootste complex in de regio na dat van Karnak.

Een eerste deel werd gebouwd door Tutmosis III, de opvolger van Hatsjepsoet, de rest door Ramses III een driehonderd jaar later.  Het is een mengeling van religieuze gebouwen en tempels en een ritueel paleis waar de farao’s verbleven tijdens de ceremonieën. Het is vooral de tempel van Ramses III die ons interesseert, één van de belangrijkste religieuze gebouwen in Thebe.  Hier wordt de klassieke tempelarchitectuur gerespecteerd : een opeenvolging van pylonen, binnenkoeren, zuilenzalen om te eindigen bij het heiligdom van de Thebaanse triade. Muren, plafonds en zuilen zijn overvloedig gedecoreerd met politieke en religieuze scènes uitgebeeld in bas-reliëfs en fresco’s.   

Deir-el-Medineh was tijdens het Nieuwe Rijk het dorp waar de enige bewoners van de westelijke Nijloever woonden en begraven werden : arbeiders, ambachtslui en kunstenaars die de graftombes en tempels bouwden.   De opgegraven kleine en eenvoudige huizen die dicht naast elkaar staan geven een beeld van het leven ter plaatse meer dan drieduizend jaar geleden.  Direct er naast bevinden zich de rotsgraven van de hoofdopzichters en belangrijkere kunstenaars.  We zien er een drietal, naargelang de beschikbaarheid.  Alle zijn volledig met fresco’s bedekt die, alhoewel minder geraffineerd dan in de koningsgraven, toch elke bezoeker kunnen bekoren. 

Ons laatste bezoek vandaag betreft de Vallei der Koningingen.  Hier werden de echtgenotes, concubines,  kinderen van de regerende farao’s begraven.  Ook hier geeft ons ticket het recht om drie tombes (behalve die van Nefertari) van de ongeveer 90 al ontdekte te bezoeken.  Indien mogelijk mogen we zeker de tombes van twee zonen van Ramses III niet missen.  Hier zijn de rotsgraven met dezelfde hoogstaande technieken als bij de farao’s gedecoreerd, wel wat kleiner maar met hier en daar een  persoonlijkere toets. De volledig gerenoveerde tombe van koningin Nefertari, echtgenote van Ramses II, is te bezichtigen mits aparte betaling van ongeveer 75 €.

Met het voertuig en ferry terug naar het hotel te Luxor.  Avondmaal in een lokaal restaurant en overnachting.

Dag 7 : Luxor : Museum en vrije tijd (O/A)

Uitgebreid buffet-ontbijt.

Een mooie afsluiting van het verblijf in Luxor is een bezoek aan het Museum van Luxor dat vanuit het hotel te voet bereikbaar is.  Natuurlijk kan het, qua aantal stukken, niet tippen aan het Egyptische Museum in Caïro, maar de kwaliteit van de tentoongestelde objecten evenals de manier van opstelling zijn meer dan geslaagd.  Topstukken zijn o.a. de 26 zeer goed bewaarde beelden die in 1989 in een “cache” in de Luxortempel werden gevonden, een paar goed bewaarde koninklijke mummies, een albasten dubbelstandbeeld van Amenhotep III en de god Sobek, enkele indrukwekkende beelden van Echnaton en Toetanchamon, resten van een door Echnaton in Amarna-stijl gebouwde tempelmuur uit Karnak, enkele stenen reliëfs uit de Koptische tijd, …

Rest van de dag vrij.

Avondmaal en overnachting in het hotel.

 

Dag 8 : Luxor – Brussel (O)

Uitgebreid buffet-ontbijt of ontbijt-box, naargelang het uur van vertrek.

Per voertuig naar de luchthaven van Luxor waar we de vlucht nemen met eindbestemming Brussel.

Aankomst te Brussel. Einde van een mooie reis !

Prijs per persoon :                                                         Pavillon Winter Palace                 Old Winter Palace

Minimum 10 vertrekkende reizigers   :                        1675 €                                             1945 €

Minimum 12 vertrekkende reizigers   :                        1605 €                                             1870 € 

Minimum 14 vertrekkende reizigers   :                        1550 €                                             1815 €

Toeslag single :                                                               230 €                                              395 €

Begrepen in de prijs :

 • Vluchten met een regelmatige lijnvlucht Brussel – Luxor – Brussel in economy op basis van T-klasse van Egyptair

 •  De huidige luchthaven-, brandstof en veiligheidstaksen in Brussel, Caïro, Luxor : +/-250 EUR

 • 7 nachten verblijf in kamer en uitgebreid ontbijt-buffet in het gekozen hotel

 • Kamers met bad/douche en toilet

 • 2 avondmalen in het hotel en 4 avondmalen in een lokaal restaurant

 • Alle vermelde transporten ter plaatse

 • Alle vermelde bezoeken ter plaatse (op basis van gekende prijzen in januari 2022)

 • Reisbegeleider van Brussel tot Luxor (groep 1) en Luxor tot Brussel (groep 2) die zorgt voor de vertaling

 • Lokale Engelstalige gids van dag 2 tot dag 6

 • De lokale fooien

 • De dekking van een garantiefonds reizen

 • De B.T.W. volgens de huidige aanslagvoeten

 

Niet begrepen in de prijs :

 • Middagmalen en andere niet vermelde maaltijden

 • Dranken en persoonlijke uitgaven

 • Verzekeringen

 • Visum

 • Overige fooien

 • Facultatieve uitstappen en/of ingangen

 • Niet vermelde diensten

 • De eventuele prijsverhogingen voor de ingangen


Aan te raden :
- Wij raden u aan om een annulering en reisbijstandsverzekering af te sluiten voor uw pakketreizen.  Zie ook de eventuele Corona/Covid19 clausules na.

Deze prijzen werden berekend op basis van de luchtvaarttarieven en taksen en voor de prestaties in het land van bestemming, uitgezonderd eventuele lokale toeristische taksen, van januari 2022 voor november 2022 voor een groepsreis met een minimum van 10 en een maximum van 14  deelnemers.
De eventuele opzegging van de overeenkomst wegens het niet behalen van de minimum aantal benodigde deelnemers voor groepsreizen is uiterlijk 20 dagen voor afreis.
- Deze reis is niet geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit.
- Bij de reisbevestiging wordt een voorschot van 30% van de prijs van de pakketreis aangerekend. De saldofactuur wordt in regel ten laatste 30 dagen voor afreis toegestuurd.
- De reiziger kan de overeenkomst ten allen tijde voor het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding zoals gestipuleerd de bijzondere voorwaarden van AB-tours.
- Alle bezoeken vermeld in het programma worden uitgevoerd, maar niet altijd in dezelfde volgorde omwille van uurroosterveranderingen van boot of vliegtuig.
- Voor de overige voorwaarden verwijzen we naar de algemene voorwaarden van AB-tours.


Formaliteiten :
- een internationaal reispas geldig tot minstens 6 maanden na uw terugreis
Of de identiteitskaart (minstens 6 maanden geldig) + 1 pasfoto
Visum bij aankomst : 25 EUR of via

www.visa2egypt.gov.eg


Gezondheid :
Geen inentingen verplicht

 

Coronamaatregelen : 

Worden u +/- een maand vooraf meegedeeld

 

WEGENS OPERATIONELE REDENEN GELINKT AAN, O.A., DE HUIDIGE SANITAIRE TOESTAND, KAN HET PROGRAMMA TER PLAATSE OP HET LAATSTE MOMENT NOG VERANDERINGEN ONDERGAAN.  IN DAT GEVAL REKENEN WE OP UW BEGRIP.

Reis uitgevoerd in samenwerking met AB TOURS, Grétrystraat 7, 1000 Brussel, licentie A1580

bottom of page